Kontingent

Kontingent

Kontingentet er fastsat til 400 kr. pr. år uanset foreningens størrelse.