Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune (FIL)

 

Velkommen til FILs hjemmeside!

Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune (FIL) er idrættens talerør i Lyngby-Taarbæk Kommune.

FILs formål er:

  • at virke til fremme af udøvelse af amatøridræt i Lyngby-Taarbæk Kommune
  • at virke til fastholdelse og udbygning af de ydre forhold for idrætsforeningerne
  • at virke for et godt samarbejde mellem idrætsforeningerne
  • at varetage idrætsforeningernes interesse i forhold til myndigheder og lignende
  • at varetage idrætsforeningernes interesse ved at være repræsenteret i udvalg, bestyrelser m.v. som på såvel kommunalt og tværkommunalt plan har indflydelse på idrætsforeningernes vilkår

FILs bestyrelse består af medlemmer, der alle selv har rod i kommunens idrætsforeninger.

FIL inviterer medlemsforeningerne til fællesmøder mindst to gange om året og står for uddelingen af den prestigefyldte Mogens Preisz’ Lederpris.