Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune (FIL)

 

Velkommen til FILs hjemmeside!

Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune (FIL) er idrættens talerør i Lyngby-Taarbæk Kommune.

FILs formål er:

  • at virke til fremme af udøvelse af amatøridræt i Lyngby-Taarbæk Kommune
  • at virke til fastholdelse og udbygning af de ydre forhold for idrætsforeningerne
  • at virke for et godt samarbejde mellem idrætsforeningerne
  • at varetage idrætsforeningernes interesse i forhold til myndigheder og lignende
  • at varetage idrætsforeningernes interesse ved at være repræsenteret i udvalg, bestyrelser m.v. som på såvel kommunalt og tværkommunalt plan har indflydelse på idrætsforeningernes vilkår

FILs bestyrelse består af medlemmer, der alle selv har rod i kommunens idrætsforeninger.

FIL inviterer medlemsforeningerne til fællesmøder mindst to gange om året og står for uddelingen af den prestigefyldte Mogens Preisz’ Lederpris.

 

Foreningen blev stiftet d. 20. januar 1941, og har dermed i januar 2016 fejret 75-års jubilæum. Det skete med en stor idrætskonference, hvor vi på en utraditionel måde drøftede idrættens fremtid med alle relevante interessenter.

På vores konference blev der tænkt mange gode tanker, om dem har FIL´s bestyrelse arbejdet videre med. Det er blevet til vores Strategi 2019

Video fra idrætskonferencen i anledning af FILs 75-års jubilæum