Tilskud

Idrætsforeningerne i Lyngby-Taarbæk Kommune får tilskud til lokaler samt medlemstilskud.

Læs mere om tilskud og ansøgning på kommunens hjemmeside

Lyngby Taarbæk kommunes start- og udviklingspulje

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at udvikle og udvide rammerne for det folkeoplysende arbejde ved at stille midler til rådighed for nye projekter. Foreninger, oplysningsforbund og selvorganiserede opfordres således til, gennem nye ideer og tiltag, at være med til at udvikle folkeoplysningsområdet i kommunen.

Formål overordnet

  • Aktivt at støtte op om målsætningerne i Folkeoplysningspolitikken
  • At støtte og fremme børn og unges deltagelse i frie folkeoplysende initiativer
  • At støtte og udvikle aktiviteter for børn og unge under 25 år
  • At støtte udvikling af voksenundervisning

Som frivillig folkeoplysende forening er det desuden muligt at søge en række puljer og fonde.

Foreningspuljen til idrætsforeninger.

Hvert år uddeles cirka 45 millioner kroner fra foreningspuljen til idrætsforeninger.

Nu kan idrætsforeninger søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Klik her for at se retningslinjerne for, hvem der kan søge, hvad der kan søges til og hvordan I kan søge.

Nordea Fonden –  25 mio. kr. til det I brænder for

Med Lokalpuljen uddeler vi årligt 25 mio. kr. til mere end 1.400 lokalt forankrede projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Foreninger og andre almennyttige organisationer kan søge op til 100.000 kr. i støtte fra Lokalpuljen. Det typiske uddelingsbeløb er på mellem 5.000-30.000 kr. Vi vægter at støtte mange, mindre projekter i hele landet frem for færre og større.

Lokalpuljen er til projekter, der indeholder aktiviteter, bidrager til det lokale fællesskab samt involverer og er til glæde for mange i foreningen eller i lokalområdet.

https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt/lokalpuljen-op-til-100000-kr

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond

Der uddeles millionbeløb fra fonden hvert år, og menge af disse går til foreninger i lokalområdet.

https://www.fogfond.dk/ansogning/